Revolučný AED Defibrilátor - CardioAid-1 360 J

V snahe posilniť bezpečnosť občanov a zvýšiť schopnosť rýchlej reakcie v prípade krízovej situácie, sa rozhodla  mestská polícia získať kvalitný AED defibrilátor, ktorý by bol voči väčšine dostupných defibrilátor na trhu výnimočný v schopnosti poskytnúť život zachraňujúci výboj až 360 J.

387863094_297483989809462_8729878090057847591_n

Takýto prístroj neslúži len pre bežnú populáciu, ale dokáže efektívne zachraňovať ľudské životy aj seniorom a jedincom trpiacim nadváhou a obezitou, u ktorých môže byť záchrana života komplikovanejšia.

Týmto krokom ukazuje mestska polícia svoj záväzok voči občanom a ich bezpečnosti.

Zodpovední za túto dôležitú iniciatívu sú Ing. Michal Béreš - referent krízového riadenia a náčelník mestskej polície Jozef Záchenský. Zaujímavosťou je, že náčelník Záchenský je bývalý záchranár, čo znamená, že mu nie je cudzie, aké parametre a vlastnosti sú pre defibrilátor najdôležitejšie pri záchrane života. Jeho odborné skúsenosti v tejto oblasti boli cenným prínosom pre rozhodovací proces.

 

391736823_297483739809487_4806921150676497196_n

Nový AED defibrilátor je schopný podať výboj až do 360 J, čo znamená, že je schopný zvládnuť aj situácie, ktoré by iné defibrilátory mohli zlyhať. Táto schopnosť môže byť kľúčová pri záchrane životov v náročných situáciách. Okrem toho je tento defibrilátor momentálne umiestnený do vozidla "zásahovky," čo znamená, že je k dispozícii pri všetkých intervenčných operáciách mestskej polície.

Aj keď je obsluha tohto AED defibrilátora je veľmi jednoduchá, naša spoločnosť všetkým našim zákazníkom automaticky ponúka aj možnosť získať bezplatné zaškolenie profesionálnym záchranárom, aby vedeli takýto prístroj 100% obsluhovať. 

391733876_297483793142815_338283285094241618_n

 

 

Ponuku samozrejme vedenie mestskej polície, ako aj zamestnanci uvítali a absolvovali 2 hodinové školenie prvej pomoci a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) s použitím tréningovej figuríny. Školenie realizoval jeden z našich profesionálnych záchranárov.

 

391619636_297483756476152_6555160961520343690_n

Tento benefit je vzácnym prínosom, ktorý môže byť kľúčovým pri záchrane ľudských životov v akejkoľvek život ohrozujúcej situácii, bez ohľadu na to, či majú v danom momente prístup k AED defibrilátoru.

Zamestnanci mestskej polície teraz majú vo svojich vozidlách unikátne zariadenie, ktoré môžu kvalifikovane použiť v prípade krízovej situácie. Tento krok ukazuje odhodlanie mestskej polície zabezpečiť bezpečnosť svojich občanov a rýchlu reakciu na núdzové situácie.

391719574_297483809809480_1220406347632563853_n

Celkovo je investícia do moderného AED defibrilátora  dôležitým krokom v zabezpečení bezpečnosti mesta a jeho obyvateľov. Táto iniciatíva ukazuje, že mestská polícia je pripravená kvalifikovane konať v prípade ohrozenia života a poskytovať rýchlu prvú pomoc, ktorá môže ušetriť životy. Je to dôkaz, že bezpečnosť a pohoda občanov sú pre mestskú políciu na prvom mieste.

 

391728049_297483929809468_4711240557859989391_n

 

391617326_297483783142816_6511768547092458869_n