O nás

Vízia našej spoločnosti

Našou víziou je vytvoriť bezpečnejšiu a zdravšiu spoločnosť prostredníctvom poskytovania jednoduchých a efektívnych nástrojov na záchranu životov.

Chceme vytvoriť svet, kde každý - bez ohľadu na svoje schopnosti - bude schopný poskytnúť pomoc v prípade núdze a vytvoriť reťazec solidarity a starostlivosti.

Chceme zmeniť spôsob, akým sa každý z nás pozerá na prvú pomoc a liečbu akútnych stavov, tým, že im poskytneme nástroje, ktoré sú nielen spoľahlivé, ale aj inovatívne a ľahko dostupné.

Našim konečným cieľom je dosiahnuť významné zlepšenie úrovne záchrany životov a postarať sa, aby naši zákazníci mohli s istotou a dôverou podniknúť kroky potrebné na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Naša vízia spočíva v tom, že prinesieme do každého domova, pracoviska a verejného miesta pocit istoty a pripravenosti na nečakané udalosti. Chceme, aby naše produkty zabezpečili, že v kritických situáciách sa každý bude cítiť ako hrdina, schopný ochrániť životy nielen svojich blízkych.

Poslanie

Našou snahou je vytvárať prostredie, v ktorom sa každý cíti schopný a pripravený pomôcť a kde jedna malá akcia môže znamenať veľký rozdiel medzi životom a smrťou.

Naše poslanie spočíva v tom, že prinášame bezpečie a záchranné možnosti do rúk každého. Zaviazali sme sa poskytovať jednoduché a spoľahlivé nástroje, ktoré umožňujú každému reagovať rýchlo a s dôverou v kritických chvíľach. 

Sme hrdí na to, že naše riešenia nielen uľahčujú starostlivosť o zdravie, ale aj dávajú ľuďom schopnosť konať a zachraňovať životy.

Sme oddaní tomu, aby sme výrazne prispievali k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacientov prostredníctvom poskytovania kvalitných, inovatívnych a ľahko použiteľných nástrojov.

Hodnoty

Kvalita a spoľahlivosť

Kladieme dôraz na vysokú kvalitu našich zariadení a ich spoľahlivosť. To vám zabezpečí bezproblémový chod, dlhodobú funkčnosť a minimalizuje riziko zlyhania.

Inovácie

V oblasti zdravotnej technológie sú neustále nové objavy a trendy. Inovujeme naše portfólio a prispôsobujeme sa novým požiadavkám zákazníkov a trhu.

Bezpečnosť

Naše zariadenia spĺňajú prísne bezpečnostné štandardy, aby sme minimalizovali riziko poškodenia pacientov alebo používateľov. Kladieme dôraz na bezpečné riešenia.

Odbornosť a znalosti

Disponujeme odborným tímom s vysokou úrovňou znalostí v oblasti medicíny a technológií. Toto zabezpečuje dôveryhodnosť a schopnosť poskytovať kvalitné poradenstvo.

Prispôsobiteľnosť

Sme schopní sa prispôsobiť konkrétnym riešeniam a potrebám našich zákazníkov.

Starostlivosť a zákaznícky servis

Kvalitný zákaznícky servis a uľahčovať vám život s našimi výrobkami je našou prioritou. Poskytujeme nepretržitú odbornú podporu a vyriešime každý vzniknutý problém.

Udržateľnosť

V súčasnej dobe je dôležité, aby firmy kládli dôraz na udržateľnosť. Firma by mala prezentovať svoje úsilie o minimalizáciu environmentálneho dopadu svojich produktov a procesov.

Spolupráca s odborníkmi

Spolupracuje s lekármi, odborníkmi a zdravotníckymi inštitúciami pre zabezpečenie čo najlepšej odbornosti. Výrobcovi poskytujeme spätnú väzbu pre vývoj a zlepšovanie ponúkaných produktov. 

Zaškolenie-zadarmo