Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ ZA POMOCI PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU ZO STRANY KUPUJÚCEHO

V prípade, ak ste spotrebiteľ a ak nejde o prípad, kedy podľa ustanovenia § 1837 nemožno odstúpiť od zmluvy, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte cez internet s osobným odberom na niektorom z našich výdajných miest. V prípade, ak nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza. Nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká aj v prípade, že povaha výrobku jeho vrátenie nedovoľuje (antigénové testy).

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

-Odošlete list (email) s textom: Chcem odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar (ak požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu). Dátum a podpis. Alternatívne je možné uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote.

-Tovar, ktorý budete odosielať v súvislosti s odstúpením od zmluvy do 14 dní od jeho prevzatia späť na našu adresu (Ing. Zoltán Beňo, Kifli s.r.o. Na Brázdach 643/5, 96231 Sliač, +421 911 882 888) prosím dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Tovar uveďte pokiaľ možno do pôvodného stavu a kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

-Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet alebo zloženkou čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslané).

-Náklady na prepravu tovaru späť sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

-Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj úplnú cenu tovaru. S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

-Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Formulár - odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

Navštívené produkty