Účasť na STREDOEURÓPSKOM KONGRESE URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF posilnila kvalitu našich služieb

Pondelok a utorok 15. a 16. mája 2023 boli pre nás výnimočnými dňami, keď sme sa zúčastnili STREDOEURÓPSKÉHO KONGRESU URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF.

Toto významené podujatie nám umožnilo stretnúť sa s množstvom odborníkov z oblasti urgentnej záchrany ľudských životov a získať neoceniteľné informácie od skúsených expertov.

Okrem toho sme vytvorili nové kontakty, ktoré nám pomôžu ešte viac zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre našich zákazníkov.

Kongres zhromaždil vedúce osobnosti v oblasti urgentnej medicíny a medicíny katastrof z rôznych krajín. Toto podujatie bolo ideálnou príležitosťou na výmenu skúseností, prezentáciu najnovších výskumov a diskusiu o najnovších trendoch a postupoch v oblasti urgentnej záchrany.

Prednášky a workshop-y pokrývali rôzne témy vrátane traumatológie, resuscitácie, ošetrovateľstva v krízových situáciách a koordinácie záchranných tímov.

Naša účasť na tomto kongrese nám poskytla jedinečnú príležitosť získať nové poznatky a pohľady od skúsených odborníkov.

Prednášky od renomovaných rečníkov nám pomohli lepšie porozumieť najnovším vedeckým objavom a inováciám v oblasti urgentnej medicíny.

Okrem získania nových poznatkov sme mali tiež príležitosť naviazať kontakty s odborníkmi z rôznych častí sveta. Tieto nové kontakty sú vzácnym zdrojom informácií a spolupráce, ktoré nám pomôžu zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.