Zázraky sa dejú, keď sa komunita spojí pre spoločný cieľ

Dizajn bez názvu (30)

Dnešný deň bol neobyčajný a zaujímavý. Boli sme svedkami, ako sa malá obec dokáže jednotne postaviť za dobrú vec a získať finančné prostriedky na nákup AED defibrilátora pre miestny spolok Červeného Kríža v Beňadove. Sme veľmi hrdí na to, ako komunita dokázala spojiť svoje sily a dosiahnuť to, čo sa zdalo byť nemožné.

Podľa Denise Pepuchovej, ktorá koordinovala zbierku, sa podarilo získať finančné prostriedky od niekoľkých sponzorov v neuveriteľne krátkom čase. Boli sme úplne ohromení, ako sa podarilo získať množstvo sponzorov za tak krátky čas.

Dnes sme sa stretli s niektorými z týchto veľmi milých ľudí, ktorí sa zapojili do zbierky a prispeli k zabezpečeniu AED defibrilátora pre obec. Ich obetavosť a ochota pomôcť nás nesmierne potešili a cítili sme sa vítaní. Je úžasné vidieť, ako sa ľudia dokážu spojiť pre dobro spoločnosti a pomôcť tak vytvoriť lepšie a bezpečnejšie miesto pre život.

Okrem toho sme mali príležitosť vidieť, ako účastníci interaktívneho školenia získavajú vedomosti o tom, ako používať AED defibrilátor. Účasť ľudí bola veľmi aktívna a angažovaná, čo ukázalo ich skutočný záujem o dobré veci pre spoločnosť.

 

Dizajn bez názvu (31)

Celkovo to bol veľmi pozitívny deň, ktorý nás utvrdil v tom, že aj v malých obciach môže malá skupina ľudí dosiahnuť veľké veci, keď sa spoja a pracujú spoločne pre spoločný cieľ. Veríme, že tento AED defibrilátor bude slúžiť ako záchranca mnohým ľuďom v prípade, že sa to bude vyžadovať, a že tento úspech bude inšpiráciou pre ďalšie komunity, aby aj oni mohli dosiahnuť podobné úspechy pre dobro svojich spoločenstiev.

Dizajn bez názvu (41)

ADE_Defibrilator_Spencer