Prvá pomoc - masáž srdca

Pri zástave činnosti srdca vykonávame nepriamu masáž srdca. Postihnutého uložíme na rovnú a pevnú podložku. Hrudníka sa dotýkame iba spodnou časťou dlane jednej ruky. Dlaň a prsty ruky musia byť zdvihnuté, aby sa nedotýkali hrudníka.

4b41347490dfe30b75b234f26e7e6c73_1

Najprv skontrolujeme základné funkcie – dýchanie a akciu srdca

Dýchanie môžeme overiť priložením zrkadielka k ústam a nosu postihnutého, ktoré sa v prípade prítomnosti dýchania zahmlí. Inak môžeme priložiť k nosu postihnutého ucho tak, aby sme zároveň videli aj jeho hrudník - dych budeme cítiť jednak na uchu a jednak môžeme pozorovať dvíhanie hrudného koša.

Pri zástave činnosti srdca vykonávame nepriamu masáž srdca. Postihnutého uložíme na rovnú a pevnú podložku. Hrudníka sa dotýkame iba spodnou časťou dlane jednej ruky. Dlaň a prsty ruky musia byť zdvihnuté aby sa nedotýkali hrudníka. Druhá ruka sa opiera o prvú. Stlačenie hrudníka musí byť prudké a krátke (zatlačiť a hneď uvoľniť). Hĺbka stlačenia je u dospelých spravidla 3 - 5 cm. Počas stláčania hrudníka musia byť obe ruky vystreté a človek, ktorý masáž vykonáva musí kľačať nad postihnutým, aby boli stlačenia dostatočne silné. Pri správnej nepriamej masáži srdca sa môže stať že sa rebrá zlomia. Tomuto faktu treba prispôsobiť silu tlaku (tlačiť o niečo slabšie, lebo hrudník už má menšiu pevnosť najmä u starších ľudí).