Prvá pomoc pri infarkte. Návod pre blízkych a okolie

Srdcová príhoda vie poriadne prekvapiť aj vystrašiť. Mnohí v panike presne nevieme čo robiť. Okamžite voláme SOS - linku záchrannej zdravotnej služby 155, čo je veľmi správne. No okamžitá pomoc, ešte predtým ako sa človek s príznakmi infarktu dostane do rúk odborníkov, je tiež nesmierne dôležitá. Zapamätajte si preto tieto jednouché úkony a postihnutý bude do príchodu sanitky v maximálne možnom bezpečí.

 Zabezpečte pre neho pokoj a usaďte ho na lôžko do polohy v polosede.

Ak sa príhoda nestala doma a nie je po ruke žiadne lôžko alebo pohovka, pokojne usaďte postihnutého aj na zem. Mierne mu podoprite hlavu a chrbát, aby bol v spomínanom polosede. Dôležité je zachovať pokoj. Akékoľvek rozrušenie, fyzická alebo psychická záťaž znamenajú pre postihnutého komplikácie. Zachovať pokoj preto musí aj okolie.

Uvoľnite postihnutému odev okolo krku a pása.

Zapínanie košele, šál, kravata, motýlik, opasok, tesné nohavice, či nebodaj ozdobné šerpy a vesty pri slávnostnom obleku, to všetko musí ísť preč.

Ak sa nachádzate vo vnútri, otvorte okno a zabezpečte prietok čerstvého vzduchu.

Volajte záchrannú zdravotnú službu, číslo je 155 alebo 112. Spolupráca s ňou je nesmierne dôležitá.

Nemajte strach, od chvíle, kedy máte na linke odbornú pomoc, budete správne navigovaný a budete presne vedieť čo robiť, kým sa k vám dostane najbližšia záchranka.

Ak je postihnutý liečený na ischemickú chorobu srdca a má predpísané lieky od lekára podáme mu ich.

Aj tento krok konzultujeme s operátorom na linke.

V prípade zástavy dýchania a krvného obehu je potrebné začať okamžite s masážou srdca a vykonať kardiopulomálnu resuscitáciu (KPR).

Nemajte zo situácie strach, kým nedorazí záchranná služba, máte na linke operátora záchrannej zdravotnej služby, ktorý vám pomôže a navedie vás na správny postup.

Zapnite Váš AED defibrilátor a umiestnite elektródy na telo postihnutej osoby. Zariadenie okamžite začne analyzovať zdravotný stav pacienta. 

O ďalšom postupe Vás bude informovať hlasovými ako aj textovými pokynmi počas celej doby poskytovania prvej pomoci.

 

Prečo je dôležitá spolupráca s linkou 155 a 112?

Pri zastavení krvného obehu mozgové bunky odumierajú už po piatich minútach. Rýchla pomoc je preto nesmierne dôležitá. Zahájiť ju dokážeme aj sami, do príchodu sanitky, potrebujeme na to len voľné ruky, v ideálnom prípade AED defibrilátor a vôľu pomôcť a nebáť sa ju poskytnúť.

 

 

Mali by ste vedieť, že...

Infarkt zvyčajne nevznikne zo dňa na deň, ale predchádza mu ischemická choroba srdca. Ak vás alebo niekoho vo vašom okolí postihol infarkt, pravdepodobne už pred ním prichádzali prvé náznaky a problémy. Častokrát môže ísť o zadýchavanie sa, alebo nepríjemné pocity a tlaky na hrudníku.

 

Verejnosti sa odporúča v rámci prvej pomoci pri podozrení na infarkt myokardu okamžité privolanie záchrannej zdravotnej služby. Tá na základe informácií od pacienta (anamnézy) a vyšetrení (EKG, krvný tlak, pulz) určí, či sa skutočne jedná o infarkt. Ak áno, je dôležité dostať postihnutého do nemocnice čo najskôr.

 

 

Opakovanie je matka múdrosti...

Príznaky infarktu myokardu sú nasledovné:

  • - Bolesť alebo nepríjemný tlakový pocit na hrudníku, alebo v netypických lokalitách. Nemusí to byť pichanie pri srdci, bolesť je skôr plošná a trvá viac ako 20 minút. Môže sa zmierňovať a zase stupňovať. Neprechádza ani pri zmene polohy tela.
  • - Dýchavica, pocit nedostatku vzduchu.
  • - Nevoľnosť alebo aj vracanie.
  • - Môže byť náhle spotenie sa
  • - Úzkostný stav pripomínajúci panický záchvat bez príčiny.
  • - Búšenie srdca.