Praha - Resuscitace 2024 - Sledujeme najnovšie trendy v záchrane životov

DA541016-DFBF-47F8-BB8F-F6281849573B_1_105_c

 

V našej spoločnosti nám záleží na tom, aby naši zamestnanci mali vždy tie najaktuálnejšie vedomosti a zručnosti v oblasti záchrany životov. Preto neustále investujeme do ich vzdelávania a dbáme na to, aby boli informovaní o najnovších trendoch v oblasti urgentnej medicíny.

Nedávno sa naši školitelia zúčastnili XIII. odborného sympózia Českej resuscitačnej rady v Prahe s názvom "Resuscitace 2024". Toto sympózium im dalo jedinečnú príležitosť dozvedieť sa o najnovších poznatkoch a výskumoch v oblasti resuscitačnej medicíny.

37E79728-FA1F-47E1-B550-276F6CF4F6CA_1_105_c

Na sympóziu boli prezentované predpokladané odporúčania Európskej resuscitačnej rady (ERC), ktoré by mali byť predostreté v ruku 2025. Tieto odporúčania obsahujú dôležité zmeny v postupoch resuscitačnej kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) a v starostlivosti o pacientov po zástave srdca.

E412B981-53B8-4D2F-A2EA-9F7F01B832C6_1_105_c

Naši školitelia sa teraz zamerajú na to, aby tieto nové poznatky a odporúčania zapracovali do svojich školiacich programov. Vďaka tomu budú naši zákazníci vždy vyškolení na základe najnovších odborných inštrukcií a budú tak môcť poskytovať svojim pacientom tú najlepšiu možnú starostlivosť.

Okrem sympózia "Resuscitace 2024" sa naši zamestnanci zúčastňujú aj rôznych iných vzdelávacích podujatí, ako sú kurzy a semináre. Dbáme na to, aby mali dostatok príležitostí na to, aby si udržali svoje vedomosti a zručnosti na aktuálnej úrovni.

12AA6928-2E1B-40EA-A2D1-9658018A7233_1_105_c

Veríme, že investovanie do vzdelávania našich zamestnancov je kľúčové pre to, aby sme mohli poskytovať svojim zákazníkom tie najkvalitnejšie služby. Sme hrdí na to, že môžeme našim zákazníkom ponúknuť školiteľov, ktorí sú vždy informovaní o najnovších trendoch v oblasti záchrany životov.