Kongres UrgMed v Lučenci opäť nesklamal!

Aj tento rok sme sa zúčastnili kongresu UrgMed v Lučenci, ktorý sa konal 15. a 16. mája 2024. Pre nás to bola už samozrejmosť, nakoľko nám tento kongres vždy prináša cenné poznatky a inšpiráciu do našej práce.

Tento ročník, ktorý organizovala Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof, bol obzvlášť bohatý na program. Počas dvoch dní sme mali možnosť zúčastniť sa prednášok popredných odborníkov z oblasti urgentnej medicíny, zúčastniť sa workshopov a praktických demonštrácií. Dozvedeli sme sa o najnovších trendoch v liečbe úrazov a urgentných stavov, oboznámili sme sa s novými diagnostickými a liečebnými postupmi.

Okrem odborného programu sme mali možnosť stretnúť sa s kolegami z celého Slovenska a vymeniť si skúsenosti. Tieto stretnutia sú pre nás veľmi dôležité, pretože nám umožňujú udržiavať si prehľad o tom, čo sa deje v oblasti urgentnej medicíny na Slovensku a zároveň posilňovať vzájomné vzťahy.

Vďaka kongresu UrgMed v Lučenci sme opäť získali cenné poznatky a inšpiráciu, ktoré budeme môcť zúročiť v našej práci. Sme presvedčení, že vďaka tomu budeme môcť našim klientom poskytovať ešte kvalitnejšiu a komplexnejšiu starostlivosť.

Na záver by sme sa chceli poďakovať Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof za skvelú organizáciu kongresu a tešíme sa na opätovné stretnutie o rok!

Pripájame aj pár fotografií z kongresu:

Veríme, že sa Vám fotografie páčia a že Vám pomôžu urobiť si obraz o tom, ako to na kongrese UrgMed v Lučenci vyzeralo.