Starosta obce Chminianske Jakubovany ochraňuje srdcia svojich obyvateľov: Zakúpil moderný AED defibrilátor

Obec Chminianske Jakubovany v okrese Prešov zabezpečila bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre svojich obyvateľov prostredníctvom zakúpenia AED defibrilátora. Tento krok je súčasťou širšej iniciatívy, ktorú iniciovali starosta obce, pán Gejza Červeňák, a skúsený projektový manažér Ing. Daniel Lukáč. Ich cieľom je zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc v prípade zdravotných problémov obyvateľov obce.

Starosta povedal, že investícia do AED defibrilátora je v súlade s ich víziou zabezpečiť bezpečie a zdravie obyvateľov obce. "Chceme, aby naši občania mali prístup k rýchlej a efektívnej pomoci v prípade zdravotných problémov. AED defibrilátor je preto nevyhnutnou súčasťou nášho úsilia zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť," vysvetlil starosta Červeňák.

AED defibrilátor je zdravotnícky prístroj, ktorý dokáže poskytnúť rýchlu a účinnú pomoc v prípade zástavy srdca. Jeho použitie môže zvýšiť šance na prežitie pacienta pred príchodom odborných záchranárov. Vďaka zakúpeniu AED defibrilátora môžu obyvatelia Chminianskych Jakubovan mať istotu, že majú prístup k prvým záchranárskym opatreniam v prípade potreby.

Zakúpený AED defibrilátor je navrhnutý tak, aby ich mohol použiť ktokoľvek, bez ohľadu na to, či má predchádzajúce skúsenosti s poskytovaním prvej pomoci. Má jednoduché, intuitívne ovládacie prvky, ktoré vedú užívateľa krok za krokom počas celého procesu. To znamená, že aj laická osoba bez zdravotníckeho vzdelania môže použiť AED defibrilátor na poskytnutie prvej pomoci v prípade zástavy srdca, čím môže zvýšiť šance na prežitie pacienta pred príchodom odborných záchranárov. " vysvetlil starosta Červeňák.

Aj keď sú Chminianske Jakubovany malou obcou s približne 2 800 obyvateľmi a nemajú vlastné záchranárske zložky, starosta sa rozhodol prijať opatrenia na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti. Zakúpenie AED defibrilátora je len jedným z krokov, ktoré obec prijala. Starosta a projektový manažér Lukáč plánujú ďalšie kroky, ktoré by mohli zlepšiť zdravotnú starostlivosť v obci v budúcnosti.

 

Defibrilator_ChminianskeJakubovany

Snímka obrazovky 2023-03-17 o 6.20.08