Starosta Obce Rokycany zanietený pre ochranu zdravia obyvateľov: AED defibrilátor zachraňuje životy

Starosta Obce Rokycany, pán Robert Šoltis , nedávno preukázal svoju neochvejnú zanietenosť pre ochranu zdravia a bezpečnosť svojich obyvateľov. Jeho najnovšou iniciatívou je zakúpenie AED defibrilátora, ktorý bol nainštalovaný na budovu obecného úradu a umiestnený do exteriérovej skrinky. Týmto krokom zabezpečil pre obyvateľov obce dostupného pomocníka 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ktorý môže zachrániť životy v prípade zástavy srdca.

 

Rokycany_budova

Srdcová zástava je vážnym zdravotným stavom, ktorý môže mať fatálne následky, ak sa nezasiahne včas. Rýchla reakcia a poskytnutie KPR (kardiopulmonálnej resuscitácie) a defibrilácie sú kľúčové pre obnovenie srdcového rytmu a prežitie postihnutého. S umiestnením AED defibrilátora na budove obecného úradu do exteriérovej skrinky, starosta zabezpečil, že pomoc bude dostupná aj pred príchodom záchranárov.

AED defibrilátor je zariadenie, ktoré dokáže jednoducho a rýchlo analyzovať srdcový rytmus a poskytnúť elektrický impulz na obnovenie normálneho rytmu, ak je to potrebné. Je navrhnutý tak, aby ho mohol použiť aj bežný laik bez predchádzajúceho lekárskeho vzdelania. Po otvorení skrinky na budove obecného úradu je možné jednoducho nasledovať hlasové inštrukcie zariadenia, ktoré sú zrozumiteľné aj pre ľudí bez lekárskeho vzdelania.

 

Táto iniciatíva starostu je významným krokom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v obci Rokycany. Obyvatelia teraz majú prístup k zariadeniu, ktoré môže zachrániť životy a minimalizovať trvalé následky v prípade srdcovej zástavy. Táto dostupnosť pomôže vytvoriť pocit bezpečia a istoty v komunite a zvýši efektivitu reakcie v núdzových situáciách.

 

Robert Šoltis sa tiež aktívne zapojil do procesu šírenia vedomostí o používaní AED defibrilátora a poskytovania prvých záchranných úkonov. S cieľom zabezpečiť, aby odborná aj laická verejnosť vedela presne, ako správne používať defibrilátor a vykonávať masáž srdca, starosta zorganizoval školenie v spolupráci so záchranárkou Ing. Máriou Tkáčikovou.

Na tomto školení starosta nebol len prihliadajúcim dozorom, ale aktívne sa zapojil do procesu vzdelávania. Jeho úsilie a angažovanosť boli zreteľné, a môžete si to sami pozrieť na nasledovnej fotografii.

Rokycany_Starosta

Svojou prítomnosťou a účasťou pri školení vytvoril dôveryhodný príklad a ukázal, že ochrana životov a zdravia obyvateľov je pre neho najvyššou prioritou.

Vďaka tejto iniciatíve a doplnenému školeniu majú obyvatelia obce Rokycany nielen prístup k AED defibrilátoru, ale aj vedomosti a schopnosti, ako ho používať a vykonávať KRP správne. Toto dvojité zabezpečenie je kľúčové pre rýchlu a efektívnu reakciu v prípade núdze, čo zvyšuje šance na prežitie a minimalizuje trvalé následky.

Starosta svojou neúnavnou snahou a zanietením pre ochranu zdravia obyvateľov obce Rokycany vytvoril prostredie, kde sa obyvatelia cítia chránení a podporovaní. Jeho iniciatíva a starostlivosť slúžia ako príklad pre ďalšie obce a spoločenstvá, ktoré sa môžu inšpirovať a nasledovať jeho príklad.

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že vytvorenie bezpečného a zdravého prostredia je úlohou nás všetkých. Robert Šoltis nám ukázal, že aj jedna iniciatíva môže mať veľký vplyv na životy ľudí. Dúfajme, že jeho príklad bude motivovať ďalších lídrov, aby sa angažovali v ochrane zdravia a bezpečnosti svojich občanov.

 

Rokycany_AED_1

 

 

Viac informácií o samotnom AED Defibrilátore nájdete tu : 

ADE_Defibrilator_Spencer