Nová legislatíva vyžaduje defibrilátory v každej obci nad 500 obyvateľov

V rámci novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR v druhom čítaní, bolo rozhodnuté, že každá obec s počtom obyvateľov vyšším ako 500 bude povinná do konca roku 2024 zakúpiť automatizovaný externý defibrilátor (AED) pre svojich občanov. 

Tento krok je zásadným opatrením zameraným na zvýšenie bezpečnosti a poskytovanie rýchlej a primeranej zdravotnej starostlivosti v prípade náhlych srdcových zástav.

Význam tejto novely vychádza z alarmujúceho výskytu náhlych zástav srdca, ktoré sa v Európe vyskytujú veľmi často. Štatistiky naznačujú, že mimonemocničné náhle zástavy obehu sa v Európe vyskytujú každé dve minúty. Okolo 23 percent týchto prípadov je defibrilovateľných. Fibrilácia srdca je stav, pri ktorom sa srdcový sval chveje nekontrolovateľne a nedokáže pumpovať krv do životne dôležitých orgánov.

Pre obnovenie normálneho srdcového rytmu a záchranu života pacienta je nevyhnutná defibrilácia, proces, pri ktorom sa do srdca dodáva elektrický impulz. Správna defibrilácia vykonaná do troch až piatich minút od zástavy srdca môže zvýšiť prežívanie na 50 až 70 percent. Je teda kritické, aby sa defibrilácia uskutočnila čo najskôr po vzniku náhlej zástavy srdca.

Záchranárske zdravotnícke služby, ktoré majú za úlohu poskytnúť prvú pomoc, však nie sú schopné pokryť celé územie Slovenska dostatočným počtom defibrilátorov. Momentálne je evidovaných iba 2574 defibrilátorov, pričom len 385 z nich je verejne prístupných. Tento nedostatok verejných defibrilátorov sa snaží napraviť novela zákona, ktorá bude mať do konca roku 2024 za následok rozmiestnenie približne 2088 defibrilátorov po celej Slovenskej republike.

Táto legislatíva je krokom správnym smerom, pretože zabezpečuje prítomnosť defibrilátorov v dostatočnom množstve na verejných miestach, čo umožní rýchlu reakciu a poskytnutie život zachraňujúcej defibrilácie.

Naša spoločnosť sa zaoberá výhradne predajom AED defibrilátorov, ako aj príslušenstva. Sme hrdí na to, že všetky naše defibrilátory sú certifikované a registrované na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Sme registrovaní ako oficiálny distribútor zdravotných pomôcok na slovenskom trhu, partner verejného sektora a naša spoločnosť je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov.

Sme presvedčení o dôležitosti a potrebe dostupnosti defibrilátorov pre verejnosť. Z uvedeného dôvodu poskytujeme našim zákazníkom viacero nadštandardných benefitov. Okrem certifikovaných a kvalitných zariadení môžu naši zákazníci využívať aj naše skúsenosti a odbornosť v tejto oblasti. Radi im poskytneme referencie od našich spokojných zákazníkov a zodpovieme všetky ich otázky.

V prípade potreby nás môžu kontaktovať prostredníctvom nášho webového formulára alebo telefonicky na čísle +421 911 882 888. Naši zamestnanci sú pripravení poskytnúť podrobné informácie o našich produktoch, službách a príslušenstve. Môžeme im tiež poskytnúť pomoc pri výbere správneho defibrilátora pre ich konkrétne potreby.

Veríme, že novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a naša snaha o zabezpečenie kvalitných AED defibrilátorov prinesie zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia pre občanov na Slovensku. 

Prečítajte si naše odporúčania :

/blog/na-co-mysliet-pri-vybere-aed-defibrilatora/