Tragédia v Košiciach otriasla celým Slovenskom

Košice, Slovensko - 10. februára došlo k vážnej dopravnej nehode pri Jumbo centre na Gorkého ulici v Košiciach, ktorá žiaľ dopadla tragicky. Na mieste nehody sa nachádzal zamestnanec Asistenčnej služby H-Point, ktorý ani sekundu neváhal a snažil sa účastnikom nehody pomôcť.

Na základe tohto nešťastia sa majiteľka spoločnosti H-Point s.r.o. rozhodola, že zamestnanci budú v prípade potreby mať k dispozícii moderný AED defibrilátor, ktorý bude umiestnený v ich zásahových vozidlách. Týmto krokom zabezpečí, aby zamestnanci boli pripravení okamžite reagovať a poskytnúť potrebnú pomoc v prípade podobnej nehody.

Obdivujeme profesionalitu a nasadenie zamestnanca asistenčnej služby, ktorý sa bez váhania vydal do záchrannej akcie, aby pomohol iným. Jeho oddanosť a záväzok slúžiť verejnosti by mali byť vzorom pre všetkých.

Majiteľka spoločnosti si zaslúži pochvalu za svoj zodpovedný prístup k pracovnej bezpečnosti. Investovaním do najmodernejšej technológie a výbavy svojich zamestnancov sa snaží vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre svojich zamestnancov aj verejnosť.

Tragédia, ktorá sa stala 10. februára, nás upozornila na dôležitosť pripravenosti na núdzové situácie. Teší nás, že jednotlivci aj organizácie robia kroky na zabezpečenie toho, aby boli pripravení na podobné situácie v budúcnosti.

 

IMG_57491

V zásahovom vozidle asistenčenej služby sa nachádza najmodernejší AED Defibrilátor na našom trhu : 

ADE_Defibrilator_Spencer