Návrh zákona o AED Defibrilátoroch

Mária Šofranko a Igor Matovič predložili návrh zákona, ktorý zavádza povinnosť obcí s viac ako 500 obyvateľmi umiestniť a zabezpečiť funkčnosť verejne prístupného automatického externého defibrilátora (AED). Tento návrh má za cieľ zlepšiť dostupnosť AED na Slovensku a zvýšiť šance prežitia pri náhlych zastaveniach obehu krvi.

V Európe dochádza k mimomocničným náhlym zastaveniam obehu každé dve minúty a približne 23 % z nich má defibrilovateľný rytmus. Fibrilácia srdca je stav, kedy srdcový sval nekontrolovateľne chveje a nedokáže pumpovať krv do životne dôležitých orgánov. Elektrický výboj – defibrilácia – je jediný spôsob, ako sa dá tento stav odstrániť. Čím skôr sa defibrilácia vykoná (do 3 – 5 minút od kolapsu), tým vyššie sú šance na prežitie (50 – 70 %). Záchrannej zdravotnej službe sa však nepodarí zabezpečiť včasnú defibriláciu vo všetkých prípadoch, preto je dôležité zabezpečiť dostupnosť AED aj laickým záchrancom.

Na Slovensku tvoria choroby obehovej sústavy takmer polovicu všetkých úmrtí, a každoročne zomrie viac ako 25 000 ľudí. Najmenej 23 % zastavení obehu krvi má defibrilovateľný rytmus, takže by bolo potrebné každý rok vyslať a použiť AED a vyškoleného laického záchrancu aspoň u 2 000 osôb. Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných len 385 verejne prístupných defibrilátorov, zatiaľ čo celkový počet AED je 2574 (vrátane tých vo firmách a zdravotníckych zariadeniach).

Preto je návrh na zavedenie povinnosti umiestniť verejne prístupné AED v obciach s viac ako 500 obyvateľmi veľmi dôležitý a môže zachrániť mnoho životov. 

 

tlac_1627-dovodova (1)

tlac_1627-dovodova (2)

tlac_1627-dovodova (3)

tlac_1627-dovodova (4)

 

tlac_1627-dovodova (5)

Prečítajte si naše odporúčania :

/blog/na-co-mysliet-pri-vybere-aed-defibrilatora/