Záp

Vzdelávali sme vzdelávacie centrum

Ďakujeme Vzdelávaciemu centru Zaježová za zdieľanie skúseností s našou spoločnosťou. Sme nesmierne r...

Riešenia pre mestá a obce

Plánujete nákup AED Defibrilátora?   Pred výberom samotného prístroja je dôležité najskôr vyb...

Ďalší zachránený ľudský život

Náš AED defibrilátor CardioAid-1 360J opäť dokázal svoju cennosť. Defibrilátor sme inštalovali v obc...

Nedeľa 13. august - Mesto Fiľakovo

Podnikateľ so srdcom na správnom mieste   Nedeľa 13. august - Mesto Fiľakovo / Fülek Váro...

MIRRI - Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Ucelenú výzvu žiadosti o poskytnutie dotácie ako aj cenovú ponuku AED Defibrilátora a skrinky s a...