Riešenia pre mestá a obce

 

Plánujete nákup AED Defibrilátora?

 

Pred výberom samotného prístroja je dôležité najskôr vybrať vhodného dodávateľa !

 

Kedže nákupom AED defibrilátora starostlivosť o funkčnosť defibrilátora nekončí.

 

Aby ste spĺňali svoje zákonné povinnosti je potrebné u týchto prístrojov robiť 1x ročne revíziu, aby ste sa vyhli pokutám.

Legislatívny rámec

Základným predpisom v tejto oblasti je Vyhláška č. 718/2002 Z.z. a STN 331500, v ktorých je definovaná povinnosť vykonávať pravidelné bezpečnostné technické kontroly zdravotníckych prístrojov. Technické požiadavky na jednotlivé zdravotnícke prístroje a vykonávajúce predpisy sú uvedené v normách radu EN 60601.

 

Kedže ide o zariadenia, ktoré nekupujete iba na obdobie 1 roka môže nesprávny výber dodávateľa ako aj nesprávny výber samotného prístroja niečo, čo Vám môžu značne zkomplikovať situáciu v budúcnosti. 

 

V lepšom prípade budete v budúcnosti pracne v zahraničí dohľadávať spotrebný materiál. 

 V horšom prípade bude necertifikovaný defibrilátor nakúpený v Číne, Malajzii... v prípade potreby jeho použitia nefunkčný a Váš dodávateľ nekontaktný, resp. Vás so servisnou požiadavkou nasmeruje na kontaktovanie výrobcu v zahraničí.

 

Kedže ide o prístroj, ktorý zachraňuje ľudské životy, je potrebné aby ste mali k dispozícii prístroj, ktorý je vždy 100% funkčný. 

 

Z uvedeného dôvodu je potrebné myslieť na to, aby Váš dodávateľ bol spoľahlivý a bol Vašim dlhodobým partnerom.

 

Ako identifikovať spoľahlivého dodávateľa ?

  

Spoľahlivý dodávateľ by mal spĺňať minimálne tieto požiadavky :

 

- spoločnosť by mala byť registrovaná ako distribútor zdravotných pomôcok

- mal by Vám vedieť zdokladovať, že ponúkaný AED defibrilátor disponuje CE certifikáciou

- samotný prístroj musí byť registrovaný ako zdravotnícka pomôcka na ŠUKL

- mal by byť schopný zabezpečiť pravidelnú revíziu prístrojov za pomoci svojich certfikovaných technikov 

(ideálne priamo u Vás, aby ste neboli dni a týždne v prípade servisných zásahov bez AED defibrilátora)

 

Okrem týchto základných vlastností dodávateľa, ktorými 95% predajcov nedisponuje by mal byť dodávateľ schopný poskytnúť aj nasledovné služby:

 

- sledovanie termínov exspirácie elektród a batérií

- výpomoc pri preplácaní použitého spotrebného materiálu cez ministerstvo vnútra

- mal by Vám pomôcť s registráciou AED defibrilátora na operačnom stredisku 155.SK

- mal by vedieť poskytnúť školenie prvej pomoci profesionálnym záchranárom

- mal by Vám byť schopný poskytnúť odporúčania ohľadom správneho umiestnenia AED defibrilátora

 

Ako vybrať správny model AED defibrilátora pre Vaše mesto / obec ? 

  

Jeden z hlavných parametrov pri výbere AED defibrilátora by mal byť ten, aký život zachraňujúci výboj dokáže samotný AED defibrilátor podať pri záchrane ľudského života. 

Väčšina AED defibrilátorov na našom trhu dokáže poskynúť výboj na úrovni 150-200 J.

Aby ste dokázali efektívne zachraňovať ľudské životy je potrebné, aby Váš defibrilátor dokázal podať výboj až 360 J, teda vedel efektívne zachraňovať v prípade potreby aj staršie osoby, osoby väčšieho vzrastu a osoby trpiace obezitou. 

Teda ide o osoby, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že budú samotný prístroj potrebovať.

Hodnotu podaného výboja si prístroj určuje sám, teda vždy podá výboj v hodnote, akú postihnutá osoba práve v danom momente potrebuje, aby mal čo najväčšiu pravdepodobnosť, že sa obratom zvráti jeho zdravotný stav a oživovanie pacienta bude úspešné.

Defibrilátor CardioAid-1 360 J spĺňa tento najdôležitejší technický parameter. 

Taktiež disponuje hlasovým navádzaním obsluhujúcej osoby v slovenskom jazyku. 

Má veľkú farebnú obrazovku, na ktorej tiež zobrazuje zvukové inštrukcie vo forme obrázkov a textu, teda aj v prípade hlučnejšieho prostredia ho viete plnohodnotne použiť. 

Ovláda sa iba pomocou jediného tlačidla, ktorým sa podáva život zachraňujúci výboj.

Spĺňa najnovšie smernice Euróspkej resuscitačnej rady.

 

 

 

Naša spoločnosť spĺňa nielen všetky kritériá pre vhodného dodávateľa a spoľahlivého patrnera, ale tiež samotný AED defibrilátor spĺňa najprísnejšie štandardy a disponuje všetkými registráciami a certifikáciami, aby ste po ňom mohli kedykoľvek siahnuť a bezpečne ste ho mohli použiť pri záchrane ľudských životov.

 

 

I napriek veľmi jednoduchej obsluhe nenechávame nič na náhodu a záleží nám na tom, aby ste presne vedeli ako v prípade jeho potreby máte postupovať.

Z uvedeného dôvodu po objednávke AED defibrilátora Vás ihneď kontaktujeme, aby jeden z našich profesionálnych záchranárov, si s Vami doladil osobné stretnutie, kde Vás krok po kroku zaškolí ako zhodnotiť zdravotný stav pacienta, ako obsluhovať samotný AED defibrilátor, ako správne volať o pomoc a tiež si nacvičíte masáž srdca na tréningovej figuríne. 

Po absolvovaní školenia budete mať nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti s jeho použitím, čím zvýšite pravdepodobnosť, že oživovanie postihnutej osoby bude úspešné.

Toto zaškolenie získate od nás úplne zadarmo. 

Taktiež získate od nás mnoho ďalších benefitov, ktoré od iných predajcov nezískate. 

Naša spoločnosť sa úzko špecializuje na predaj AED defibrilátorov ako aj príslušenstva. 

Z uvedeného dôvodu máme tovar vždy skladom a poradíme Vám aj so správnym umiestnením samotného prístroja a s radosťou zodpovieme Vaše doplňujúce otázky.

 

Neváhajte nás kontaktovať:

 

Naše kontaktné údaje sú :

Email  : info@spencermedical.sk

Mobilný telefón : +421 911 882 888

 

KOMPLETNÚ CENOVÚ PONUKU RIEŠENÍ PRE MESTÁ A OBCE SI VIETE STIAHNUŤ TU