Riešenia pre mestá a obce

Spencer Medical (1920 x 480 px)

Predstavujeme Vám 3 najčastejšie balíky praxou overených produktov pre mestá a obce a balík pridružených služieb, ktoré vám pomôžu uľahčiť ich používanie a zabezpečiť dlhdodobú funkčnosť a byť plnohodnotne k dispozícii v prípade potreby. 

 

Objavte našich spokojných klientov a ich riešenia s nami!

Preskúmajte mapu nižšie a kliknite na modré miesta, aby ste videli, kde sme umiestnili AED defibrilátory pre našich klientov. Zobrazí sa vám aj verzia defibrilátora, ktorý si vybrali.

Ako mám vybrať ten správny defibrilátor pre svojich spoluobčanov a obec?

Automatický externý defibrilátor (AED) je zdravotnícka pomôcka určená pre laické, ale aj odborné poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu spojeného so zástavou dýchania.

V živote niekedy dochádza k stavom kedy náhle zastavenie krvného obehu nemusí byť nevyhnutne spojené so zastavením srdca. Stáva sa totiž, že srdce začne udierať tak prudko, až prestáva plniť funkciu pumpy, ktorá poháňa krvný obeh. Tento stav sa odborne nazýva fibrilácia. Priemerný počet úderov srdca u dospelej osoby sa pohybuje v rozmedzí od sedemdesiat do deväťdesiat úderov za minútu. Pri fibrilácii srdce bije aj frekvenciou ďaleko prevyšujúcou dvesto úderov za minútu. Z uvedeného dôvodu musíme v takejto situácii rýchlo konať a zabezpečiť, aby sme pomocou elektrického výboja dokázali srdce “reštartovať”, aby opäť fungovalo v štandardnom režime. Kedže srdce v danom momente fibriluje jediná cesta ako tento stav dosiahnuť  je tá, že ho musíme zdefibrilovať a práve pre tieto účely slúži AED defibrilátor.

Ako uvádzame v našej vízií “Našou víziou je vytvoriť bezpečnejšiu a zdravšiu spoločnosť prostredníctvom poskytovania jednoduchých a efektívnych nástrojov na záchranu životov,” radi vm pomôže pochopiť, prečo je dôležité venovať náležitú pozornosť výberu a informáciám pri nákupe defibrilátora pre vašu obec. 

Tento rozhodujúci krok môže zachrániť životy a mať kľúčový vplyv na zdravie vašich spoluobčanov. Nižšie vám pomôžeme  hlbšie sa zorientovať v tejto téme a tiež zjednodušiť  vám výber defibrilátora, príslušenstva a podporných služieb, aby ste mali čo najmenej starostí s jeho prevádzkou. Pripravili sme balíky priamo pre obce a mestá.

Zvýšenie šancí na prežitie

Defibrilátory sú životne dôležité zdravotnícke zariadenia, ktoré slúžia na obnovenie srdcového rytmu v prípade zástavy srdca. Prvá pomoc s defibrilátorom môže výrazne zvýšiť šance na prežitie postihnutého. Ale nie každý defibrilátor je rovnaký, a preto je dôležité vybrať ten správny pre vašu obec. Informácie o typoch defibrilátorov, ich schopnostiach a účinnosti vám pomôžu urobiť informované rozhodnutie. Poznáme defibrilátory 150J, 200J a 360J, s manuálnym a automatickým zapnutím, s elektródami umiestnenými mimo samotný defibrilátor a vopred pripojenými elektródami, s metronómom určujúcim tempo stláčania hrudníka a bez metronómu, tieto a mnohé ďalšie parametre rozhodujú o jednoduchosti obsluhy defibrilátora, ale hlavne o tom, ako dokážu byť efektívne v prípade ich použitia.

Prispôsobte ho potrebám vašej obce

Každá obec je jedinečná a môže mať špecifické požiadavky na zdravotnícke zariadenia. Pred nákupom defibrilátora je dôležité zhodnotiť potreby vašej obce a zistiť, ktorý typ defibrilátora najlepšie vyhovuje. Zvážte miesto, kde bude defibrilátor umiestnený, aký personál bude k dispozícii, a aké školenie bude potrebné. Tieto informácie vám pomôžu vybrať defibrilátor a správneho dodávateľa, ktorý bude efektívne slúžiť vašej obci.

Bezpečnosť a zodpovednosť

Pri nákupe defibrilátora je dôležité venovať pozornosť aj aspektom bezpečnosti. To zahŕňa správnu údržbu a servis, aby bol defibrilátor vždy pripravený na použitie. Vyberajte dodávateľa, ktorý vám zabezpečí nielen školenie vášho personálu, ale aj pravidelný servis a aktualizácie softvéru zariadenia. V tomto prípade sa neoplatí šetriť, nakoľko potrebujete aby bolo zariadenie 100% k dispozícií 365 dní v roku. Okrem toho je potrebné zvážiť zodpovednosť za jeho použitie, vrátane tréningu personálu a vytvorenia postupov pre prípad potreby.

Udržiavajte verejnosť informovanú

Transparentnosť je kľúčom k úspešnému používaniu defibrilátorov vo vašej obci. Udržiavajte občanov informovaných o tom, kde sa defibrilátory nachádzajú, ako sa používajú a aké sú postupy v prípade núdzovej situácie. To pomáha zvýšiť povedomie o prvej pomoci a zvyšuje šance na rýchlu a efektívnu reakciu.

Nákup defibrilátora pre vašu obec je dôležitý krok v zabezpečení bezpečnosti a zdravia vašich spoluobčanov. Nezabudnite, že dobre informované rozhodnutie môže mať kľúčový vplyv na výsledky. 

 

Pri výbere správneho defibrilátora nezabudnite brať do úvahy niekoľko rizikových faktorov, aby sa zabezpečila účinná a bezpečná implementácia. Tu sú niektoré z možných rizík:

Nesprávny výber typu defibrilátora

Nie všetky defibrilátory sú rovnaké. Existujú automatizované externé defibrilátory (AED) určené pre laikov a profesionálne defibrilátory, ktoré môžu používať len školení zdravotnícki pracovníci. Existujú menej výkonné a výkonejšie zariadenia. Riziko pri výbere defibriltora s menším výbojom nebude vedieť zachrániť život. Pokiaľ predpokladáte, že sa bude s defibrilátorom zasahovať aj u starších osôb, resp. v jeho okolí sa nachádzajú aj osoby s väčšou stavbou tela, prípadne osoby trpiace nadváhou/obezitou jednoznačne odporúčame siahnuť po defibrilátoroch s výkonom 360J.

Nedostatočný tréning personálu

Použitie defibrilátora vyžaduje určitý stupeň školenia. Ak personál nie je riadne školený, môže dôjsť k chybám pri použití zariadenia, čo môže byť fatálne.

Nesprávna údržba a servis 

Defibrilátor musí byť pravidelne kontrolovaný a udržiavaný, aby bol vždy pripravený na použitie. Ak sa zanedbáva údržba alebo servis, môže dôjsť k poruchám v kritickom okamihu kedy potrebujete jeho 100%-nú funkčnosť.

Nesprávne umiestnenie

Miesto, kde je defibrilátor umiestnený, je kľúčové. Ak nie je umiestnený na dostatočne viditeľnom mieste alebo nie je dostupný v prípade núdze, môže to znemožniť rýchlu reakciu.

Nedostatočná verejná informovanosť

Ak občania nevedia, kde sa defibrilátory nachádzajú alebo ako sa používajú, môže to znamenať, že sú nepoužívané v situáciách, kde by mohli byť životne dôležité.

Finančné riziká

Nákup defibrilátorov a príslušného vybavenia môže byť nákladný. Nedostatočné financovanie môže viesť k obmedzeniam pri počte zakúpených zariadení alebo k zanedbávaniu ich údržby. Stojí vám za to ušetriť nejaké to euro na úkor šance zachrániť ľudský život?

Zastarané zariadenia

Technológia v oblasti zdravotníckych zariadení sa neustále vyvíja. Ak sa zakúpia zastarané defibrilátory, môžu byť menej účinné v porovnaní s modernými verziami.

Právne a regulačné riziká

Neskôr sa môžu zmeniť právne a regulačné požiadavky na používanie defibrilátorov, čo môže predstavovať riziko, ak nie sú splnené nové požiadavky. Preto dbajte, aby defibrilátor bol registrovaný na príslušnej odbornej autorite (u nás ŠUKL), dbajte na pravidelnú aktualizáciu softvéru, ktorú by vám mal zabezpečiť váš dodávateľ.

Preto je kriticky dôležité venovať dostatočnú pozornosť výberu, školeniu, údržbe a správe defibrilátorov vo vašej obci. Je vhodné spolupracovať so spoľahlivými firmami a  zdravotnými odborníkmi a konzultovať s relevantnými orgánmi, aby sa minimalizovali tieto riziká a zabezpečila bezpečnosť a účinnosť použitia defibrilátorov.

1

2

3

4

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: