Prenájom AED defibrilátorov

Už za 3€ denne viete zabezpečiť bezpečnosť Vašich kolegov, zákazníkov a spoluobčanov.
 
 
Najmodernejší AED defibrilátor na našom trhu, ktorý:
 
- spĺňa najmodernejšie usmernenia ERC (európskej resuscitačnej rady)
- dokáže podať život zachraňujúci výboj až 360 J
- je vhodný pre použitie aj laickou verejnosťou, vďaka jasným zvykovým inštrukciám v slovenskom jazyku
- jasné inštrukcie tiež oznamuje na prehľadnej farebnej obrazovke
 
Iba za 3€ denne (90€ + DPH/mesiac)
 
Získate:
 
AED defibrilátor CardioAid-1 360 J podávajúci jasné inštrukcie v slovenskom, anglickom, alebo maďarskom jazyku
Resuscitačnú bezpečnostnú sadu KPR
Nálepku pre označenie umiestnenia AED defibrilátora
Nástennú interiérovú skrinku s alarmom pre pohodlné a prehľadné umestnenie AED defibrilátora
V prípade ukončenia životnosti batérie bezplatnú výmenu batérie za novú
V prípade ukončenia životnosti defibrilačných elektród bezplatnú výmenu elektród za nové
V prípade potreby bezplatný servis zariadenia
 
Hodnota ľudského života je na nezaplatenie.
 
Prečo sa Vám oplatí prenájom CardioAid-1 360 J defibrilátora, resp. využitie našich pridružených služieb spojených s prenájmom?
 
- mesačné (ročné, polročné) náklady, ktoré viete v plnej miere plánovať
- prenájom zariadenia si viete v plnej výške uplatniť ako náklad
- nie je to nákup, teda nemáte jednorázový veľký náklad
- nemusíte sa zaoberať evidenciou, účtovaním a amortizáciou zariadenia
- udržiavanie zariadenia v správnej kondícii Vám negeneruje ďalšie dodatočné náklady a riziká, tieto sú už obsiahnuté v poplatku za prenájom zariadenia.
 
NEČAKAJÚ VÁS ŽIADNE PREKVAPENIA, IBA BEZPEČNOSŤ.